ஹாட்டிஸ்க் பாட்டிசன் செய்ய Disk Management tool

  கணினியிலுள்ள  ஹாட் டிஸ்கை நிர்வகிக்கவென விண்டோஸ் இயங்கு தளத்துடன் இணைக்கப் பட்டிருக்கும் வசதியே  டிஸ்க் மெனேஜ்மண்ட்  கருவியாகும். இதன் மூலம் ஹாட் டிஸ்கில் புதிதாக பாட்டிசன் உருவாக்குதல், நீக்குதல், போமட் செய்தல் பொன்ற ஹாட் டிஸ்க் சார்ந்த செயற்பாடுகளை மேற்கொள்ளலாம். விண்டோஸ் எக்ஸ்பீ பதிப்பில் உள்ள டிஸ்க் மெனேஜ்மண்ட் கருவி மூலம் ஹாட் டிஸ்கில் பாட்டிசன் செய்யப்படாத வெற்றிடத்தில் புதிதாக பாட்டிசன்களை உருவாக்கலாம். ஆனால் ஏற்கனவே பாட்டிசன் செய்யப்பட்ட பகுதியினுள் …

Read More »

What is Character Map?

எதற்கு இந்த கேரக்டர் மேப்? விண்டோஸ் இயங்கு தளத்துடன் வெளிவரும் ஒரு சிறியமென்பொருள் கருவியே கேரக்டர் மேப். இது விண்டோஸின் ஆரம்ப காலப் பதிப்பு முதல் தற்போதையவிண்டோஸ் 10 வரையிலானஅனைத்து பதிப்புகளிலும் இடம் பெறும் ஒரு பயனுள்ள யூட்டிலிட்டியாகும். கீபோர்டில் இல்லாத விசேட குறியீடுகளையும் பிற மொழி எழுத்துக்களையும் உள்ளீடு செய்யும் வசதியை இந்தக் கேரக்டர் மேப் தருகிறது. கேரக்டர் மேப்பானதுஎம்.எஸ்.வர்டில் இன்சர்ட் மெனுவின்கீழ் வரும் சிம்பல் (Symbol) எனும் …

Read More »

Widget என்றால் என்ன?

  எண்ட்ரொயிட் கருவிகளில் எப்ஸ் பற்றி  அறிந்திருப்பீர்கள். இது நாம் பயன் படுத்தும்எப்லிகேசன்களைக் குறிக்கின்றன. அதே எப்ஸ் எனும் டேபின் பக்கத்தில் விட்ஜட்ஸ் எனும்  பெயரிலும் ஓர் டேப் இருப்பதை அவதானித்திருப்பீர்கள். எனினும் இதனைநீங்கள் மிக அரிதாகவே பயன் படுத்தியிருப்பீர்கள். விட்ஜட்ஸ் டேபை தட்டும்போது  clock, weather, calendar, bookmarks போன்ற வற்றிற்கான ஐக்கன்களைப் காண்பிக்கும். எப்ஸ் மற்றும் விட்ஜட்ஸ் என்பன பார்வைக்கு ஒரே மாதிரியாகத் தோற்றமளித்தாலும் இரண்டும் வேறுபட்டவை. எப்லிகேசன்கள் போலன்றி விட்ஜட்டுகள் அவ்வப்போது தானாகவே  அப்டேட்  செய்யப்பட்டு  விடும் என்பது  இவற்றின்  தனிச்  சிறப்பு. உதாரணமாகவாநிலை தகவல்கலைச் சொல்லும் weather விட்ஜட், நாம் வழங்கியுள்ளநகரின் வானிலை பற்றிய தகவல்கலை அவ்வப்போது அப்டேட் செய்துகொண்டேயிருக்கும். நாம் விஜட்டைத் திறக்கும் நேரத்துக்குரிய சரியான வாநிலைஅறிவித்தலை அது  காண்பிக்கும். அதே போன்று கலண்டர் விட்ஜட் எமது அன்றைய / அப்போதைய  நிகழ்வுகள் பற்றிய விவரங்களை எமக்கு நினைவூட்டும். சில விட்ஜட்டுகள் எண்ட்ரொயிட் கருவியுடன் இணைந்தே வரும். நாம் பயன் படுத்தும்சில அப்லிகேசன்களுக்கான விஜட்டுகளும் உள்ளன அவை ப்லே ஸ்டோரிலிருந்துஅப்லிகேசன்களை நிறுவும் போது எமக்குத் தெரியாமலேயே  நிறுவப்பட்டு விடும். இந்த விட்ஜட்டுகளை எண்ட்ரொயிட் கருவியின் ஹோம் திரையில் நிறுத்தவும் முடியும்.அதற்கு ஒரு விட்ஜட் ஐக்கன் மீது விரலால் …

Read More »

File Extension என்றால் என்ன?

கணினியிலிருக்கும் ஒவ்வொரு பைலும் ஒன்று முதல் ஐந்து வரையிலான எழுத்துக்களைக் கொண்ட ஒரு சொல்லை பைல் பெயரின் இறுதியில் இணைத்துக் கொண்டிருப்பதை நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம்.. இதனையே பைல் எக்ஸ்டென்ஸன் எனப்படுகிறது. உதாரணமாக .doc, .ppt, .jpg, .txt, .mp3, .avi என ஏராளமான எக்ஸ்டென்சன் கொண்ட பைல் வகைகள் உள்ளன. இந்த பைல் எக்ஸ்டென்சன் மூலம் இது என்ன வகையான பைல் என்பதைக் கண்டறியலாம்.. பைல் பெயரும், எக்ஸ்டென்சனும் ஒரு …

Read More »

Encryption என்றால் என்ன?

என்க்ரிப்சன் என்பது தரவுகளை பிறரால் கண்டறியப்பட முடியாத வேறொரு வடிவத்திற்கு மாற்றும் செயற்பாட்டைக் குறிக்கிறது. இது பொதுவாக அதிக உணர் திறன் மிக்க (sensitive) தகவல்களைப் பாதுகாக்கும் நோக்கிலேயெ பயன் படுத்தப்படுகிறது. டேட்டாவை என்க்ரிப்ட் செய்வதன் மூலம் அதிகாரம் பெற்ற நபர்கள் மாத்திரமே அதனைப் பார்க்க முடியும். இந்த டேட்டா என்பது எமது கணினியின் தேக்கச் சாதனங்களில் தேக்கி வத்திருக்கும் பைல்களாவோ அல்லது வலையமைப்பு மற்றும் இணையத்தினூடாக அனுப்பப்படுபவையாகவோ இருக்கலாம். …

Read More »

Registry  என்றால் என்ன?

விண்டோஸ் இயங்கு தளத்தில் ரெஜிஸ்ட்ரி (பதிவகம்) என்பது ஒரு தரவுத் தளம். புதிதாக ஒரு வன்பொருளை அல்லது மென்பொருளை கணினியில் நிறுவும்போது அல்லது நீக்கும்போது அவை பற்றிய விவரங்களை தொடர்ச்சியாகப் பதியப்படும் ஒரு தரவுத் தளமே இந்த ரெஜிஸ்ட்ரி. கணினியில் நிறுவப்பட்டுள்ள அனைத்து வன்பொருள் மற்றும் மென்பொருள் பற்றிய விவரங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரியிலேயே பதியப்படுகின்றன. விண்டோஸில் என்னென்ன செட்டிங்ஸ் செய்யப்பட்டுள்ளன, கணினியை இயக்கியதும் எந்த எப்லிகேசன்களை ஆரம்பிக்க வேண்டும், ஒவ்வொரு பயனரும் …

Read More »

என்ன இந்த BIOS?

கணினியை இயங்க ஆரம்பித்ததும் ப்ரோசெஸ்ஸரினால் முதன் முதலில் அணுகப்படும் ஒரு ப்ரோக்ரமே (BIOS) பயோஸ் எனப்படுகிறது. BIOS என்பதன் சுருக்கம் Basic Input / Output System எனபதாகும். அதன் மூலம். நினைவகம், ஹாட் டிஸ்க், மற்றும் துணைச் சாதனங்கள் அனைத்தும் முறையாக இயங்குகிறதா என்பதைச் சரி பார்த்து உறுதி செய்து கொள்ளும். பயோஸ் ஆனது கணினியிலுள்ள இயங்கு தளத்திலிருந்து வேறுபட்டது. ஹாட் டிஸ்கில், சேமிக்கப்பட்டிருக்கும். இயங்குதளம் கணினிக்கும் அதனைப் …

Read More »

TEMP FILE   என்றால் என்ன?

கணினியில் பணியாற்றும்போது .TMP எனும் பைல் நீட்டிப்பைக் (Extension) கொண்ட பைல்களை நீங்கள் அவ்வப்போது அவதானித்திருக்கலாம். இவற்றை TEMP  / டெம்ப் பைல்கள் எனப்படும். என்ன இந்த டெம்ப் பைல்கள்? டெம்ப் பைல்கள என்பவை அவற்றின் எக்ஸ்டென்சனால் குறிப்பிடப்படுவது போல் அவை தற்காலிக (temporary) பைல்களே. டெம்ப் பைல்களை பொதுவாக நாம் பயன்படுத்தும் எப்லிகேசன்களே உருவாக்கி விடுகின்றன. அதாவது சில எப்லிகேசன்கள் இயங்குவதற்குத் தேவையான தற்காலிக மான சில டேட்டாவை …

Read More »

What is Bitcoin?

பிட்கொயின் என்பது காகிதத்தில் அச்சிடப்படாத கண்ணுக்குப் புலப்படாத ஒரு மெய்நிகர் (Virtual Currency) நாணயமாகும். இது 2009 ஆம் ஆண்டில் சடோஷிநகமோட்டா என்பரால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. மின்னணு (digital) வடிவில் இருக்கும் பிட்காயின் நாணய கொடுக்கல் வாங்கல் அனைத்தும் இணையத்தின் ஊடாகவே நடைபெறுகின்றன. இந்த பிட்காயின் நாணயம் வழமையான பாரம்பரிய நாணயம் போன்று எந்த ஒரு வங்கியினாலோ அரசினாலோ கட்டுப்படுத்தப்படுவதில்லை. பதிலாக பிட்காயின் கணக்குகளை வைத்திருக்கும் பயனர்களின் வலையமைப்பினூடாக பிட்காயின்களை ஒருவருக்கொருவர் …

Read More »

ஒரே கணினியில் ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட இயங்கு தளங்களை நிறுவிட..

கணினிப் பயனர் சிலர் வெவ்வேறு இயங்கு தளýங்களை (operating system) கணினியில் நிறுவிப் பணியாற்ற விரும்புவர். எடுத்துக் காட்டாக விண்டோஸ் 7 இயங்கு தளத்தில்  பணியாற்றுவோர் விண்டோýஸின் பழைய பதிப்புகளான விண்டோஸ் எக்ஸ்பி,  2000 மற்றும் விண்டோஸின் புதிய பதிப்பான 8 மற்றும்10  போýன்ற இயங்கு தளங்களையும் சேர்த்து கணினியில் நிறுவிக் கொள்ள விரும்புவர். அதேபோன்று  விண்டோஸ் இயங்கு தளத்திற்குப் பரிச்சயமானவர்கள் விண்டோஸ் அல்லாத லினக்ஸ் போýன்ýற இயங்கு தளங்களைப் …

Read More »