Monday, June 23, 2014

How to install Linux using a pen drive?

பரீட்சித்துப் பார்க்கலாம் பென் ட்ரைவ்லினக்ஸ் 


லின்க்ஸ் என்பது ஒரு திறந்த மூல (open source) இயங்கு தளம். இந்த லினக்ஸ் இயங்கு தளத்தின் அடிப்படையில் Ubuntu, Kubuntu, Fedora, Suse என ஏராளமான  இயங்கு தளங்கள் உருவாக்கப் பட்டுள்ளளன. விண்டோஸ் போலன்றி இவை அனைத்தும் இலவசமகாவே கிடைப்பதால் இவற்றிற்கான வரவேற்பும் நாளுக்கு நாள் அதிகரி;த்துக் கொண்டே வருகிறதுவிண்டோஸ் இயங்கு தளத்திற்குப் பழக்கப் பட்டவர்கள் இவற்றைக் கணினியில் நிறுவாமலேயே பென் ட்ரைவ் மூலம் பரீட்சித்துப் பார்ப்பதற்கு வசதியுள்ளது.

நான் இங்கு உபண்டு எனும் லினக்;ஸ்; பதிப்பை எவ்வாறு பென் ட்ரைவ் மூலம் இயக்கலாம் என்பதை கீழே விவரிக்கின்றேன்.

இதற்கு உங்களிடம் இணைய இணைப்பு; 2 GB அளவிலான ஒரு பென் ட்ரைவ் மற்றும் பென்ட்ரைவ் போன்ற புறச் சாதனங்;களிலிருந்து கணினியை பூட் செய்யக் கூடியு வசதியுள்ள ஒரு விண்டோஸ் கணினியும் (Windows XP/Vista/7)  அவசியம்.

முதலில் உபண்டு இணைய தளத்திற்குச் சென்று அதன் புதிய பதிப்பை டவுன்லோட் செய்து கொள்;ளுங்கள். இந்த டவுன்லோட் சேய்யும் பைல் .ISO வடிவில் சுமார் 600 MB அளவில் இருக்கும்.

அடுத்து  J  www.pendrivelinux.com எனும் தளத்திற்குச் சென்று Universal-USB-Installer-1.9.5.2.exe எனும் சிறிய யூட்டிலிட்டியை டவுன்லோட் செய்து கொள்ளுங்கள்.

பின்னர் நீங்கள் டவுன் லோட் செய்த யூட்டிலிடியை இயக்கியதும் தோன்றும் விசர்டில் Agree என்பதைக் க்ளிக் செய்ய படத்தில் காட்டியுள்ளது போல் ஒரு சிறிய விண்டோ தோன்றும்இங்கு Step 1 எனுமிடத்தில் உரிய லினக்ஸ் பதிப்பைத்  (Ubuntu) தெரிவு செய்யுங்கள்அடுத்து Step 2  எனுமிடத்தில் நீங்கள் ஏற்கனவே டவுன்லோட் செய்து வைத்துள்ள உபண்டு ISO பைல் கணினியில் சேமிக்கப் பட்டுள்ள இடத்தைக் காட்டி விடுங்கள். Step 3 யில் உங்கள் பென்; ட்ரைவுக்குரிய எழுத்தை (Drive letter) தெரிவு செய்யுங்கள்நான்காவதாக கணினியில் செய்யும்; மாற்றங்களைச் சேமி;ப்பதற்காக போதிய அளவு இடத்தை ஸ்லைடரை இழுப்பதன் மூலம் வழங்குங்கள். இது கட்டாயம் இல்லை. இறுதியாக  கீழுள்ள  Create பட்டனில் க்ளிக் செய்யுங்க்ள். ஒரு சில நிமிடங்களில் பென் ட்ரைவிலிருந்து உபண்டு பதிப்பை இயக்கக் கூடியவாறு மாற்றியமைக்கப்படும்.

அடுத்து உங்கள் கணினியை மறுபடி இயக்குங்கள். கணினி இயங்கும் போது  Del  விசையை அழுத்தி Bios Setup னுள் நுழையுங்கள்அங்கு Boot Sequence இல் USB அல்லது External drive தெரிவு செய்து அதனை சேமித்து விட்டு Bios லிருந்து வெளியேறுங்கள். உங்கள் கணினி USB boot ஆதரிக்குமனால் அடுத்த சில வினாடிகளில் உபண்டு இயங்கு தளம் இயங்க ஆரம்பிப்பதை அவதானிக்கலாம்.

அனூப்


Saturday, June 21, 2014

Everything - Search files easily

பைல்களை இலகுவாகத் தேடிப் பெற ‘Everything’

உங்கள் கணினியில்  ஏராளமான பைல்களும் போல்டர்களும் சேமித்து வைத்திருக்கும் போது உங்களுக்குத் தேவையான ஒரு பைலை அவசரமாக எடுக்க விண்டோஸ் இயங்கு தளத்தில் சேர்ச் வசதியுள்ளது. எனினும் அதனை விட வேகமாக பைல்களைத் தேடித் தரக் கூடிய மூன்றாம் தரப்பு மென்பொருள்களும் இருக்கின்றன. அவறிற்கு உதாரனமாக avafind, google desktop என்பவற்றைக் குறிப்பிடலாம். ஆனல் நான் இங்கு குறிப்பிடுவது ‘Everything’ எனும் ஒரு சிறிய மென்பொருள். அதிலென்ன அவ்வளவுவிசேசம்என நீங்கள் கேட்கலாம். இது இலவசமாகாக் கிடைக்கும் 300 kb அளவு கொண்ட ஒரு சிறிய யூட்டிலிட்டிநீங்கள் டைப் செய்யும் போதே  மிக வேகமாக பைலத் தேட ஆரம்பித்து விடுகிறது. மேலும் கணினியின் செயற் திறனைக் குறைந்தளவிலேயே இது பயன் படுத்துகிறது. இதனை நீங்கள் http://www.voidtools.com/ எனும் இணைய தளத்திலிருந்து இலவசமாக டவுன்லோட் செய்து கொள்ளலாம

அனூப்

Google Play Store - Google Translate

Google Translate
Google Translate
கூகில் ட்ரான்ஸ்லேட் எனும் அண்ட்ரொயிட் கருவி மூலம் ஒரு மொழியிலிருந்து மற்று மொரு மொழிக்கு சொற்களை, வாக்கியங்களை இலகுவாக மொழி மாற்றம் செய்து தருகிறதுஇந்த வசதி எற்கனவே கூகில் தளத்தில் உள்ளது தான். ஆனால் தற்போது அண்ட்ரொயிட் கருவிகளிலும் பயன் படுத்தும் வண்ணம் ப்லே ஸ்டோரில் அடுக்கி வைக்கப் பட்டுள்ளதுஇக் கருவி தற்போது தமிழ் உட்பட 64 மொழிகளை ஆதரிக்கின்றதுஇந்தக் கருவி மூலம் சொற்களை டைப் செய்து மட்டுமல்லாமல்  குரல் வழியேயும்  (speech recognition) உள்ளீடு செய்யலாம் என்பது கூடுதல் வசதி. மேலும் சொற்களுக்கான விளக்கத்தை ஒலி வடிவிலும் கேட்கலாம்.   

அனூப்

Friday, June 20, 2014

What is Firmware?

Firmware

கணினியைத் தயரிக்கும்போதே கணினி மதர்போர்டில் பொருத்தப்படும் ROM, PROM, EPROM, EEPROM போன்ற நினைவக சிப்புகளையே பர்ம்வெயர் (Firmware) எனப்படுகிறது. இந்த நினைவகங்கள் கணினி இயக்கத்துக்குத் தேவையான சில ப்ரோக்ரம்களை தன்னகத்தே கொண்டிருக்கும். இவை மின் இணைப்பு இல்லாமலேயே அவற்றில் அறிவுறுத்தல்களையும் கட்டளைகளையும் சேமித்து வைத்திருக்கும். எனினும் பர்ம்வெயர் ப்ரோக்ரமை நாம் மாற்றியமைக்க முடியாது. பர்ம்வெயருக்கு உதாரணமாக மதர் போர்டில் பொருத்தப்பட்டுள்ள பயோஸ் சிப்பைக் (Bios Chip) குறிப்பிடலாம்.

அனூப்