Sunday, January 22, 2017

WhatsApp tips

வட்ஸ்அப்பில் P குறியீடு சொல்வதென்ன? 

உடனடி
செய்தி பரிமாற்ற சமூக வலைத்தளமான வட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் ஒரு செய்தி, படம், வீடியோ அல்லது ஏதேனும் ஒரு .ஆவணத்தை அனுப்பிய பின்னர் அந்த செய்தியின் கீழே வலது பக்க ஓரத்தில் P, PP  என   ((tick mark)) குறியீட்டை அவதானித்திருப்பீர்கள். இந்த அடையாளங்கள் ஒவ்வொன்றும் மூன்று விடயங்களை உணர்த்துகின்றன.

சாம்பல் நிற (single grey check) P - உங்கள் செய்தி அனுப்பப்பட்டு விட்டது.
சாம்பல் நிற (double grey check)  PP உங்கள் செய்தி உரியவரை அடைந்து விட்டது
நீல நிற (double blue check)  PP உங்கள் செய்தி உரியவரால் படிக்கப்பட்டு விட்டது

நீங்கள் அனுப்பிய செய்தி எனக்குக் கிடைக்கவிலை, பார்க்கவில்லை என்றெல்லம் சொல்லி நண்பர் இனிமேல் உங்களை ஏமாற்ற முடியாது.

Sunday, January 08, 2017

Printing tips

கடைசிப் பக்கத்திலிருந்து அச்சிட..

எம்.எஸ்.வர்டில் பல பக்கங்களைக் கொண்ட ஒரு ஆவணத்தை அச்சிட்டு முடிந்த பின்னர் அச்சிட்ட தாள்கள் அனைத்தும் பக்கம் 1,2,3 என இல்லாமல் 20,19,18 என ஆவணத்தின் இறுதிப் பக்கத்தில் ஆரம்பித்து முதல் பக்கம் வரை அச்சுப் பொறியின் மேல் அடுக்கப்படுவதைக் காணலாம். அதாவது முதலில் அச்சிட்ட காகிதம் அடியிலும் இறுதியாக அச்சிட்டது மேலேயும் இருக்கும். இதனை மீண்டும் பக்கம் 1,2,3  என வரிசைப் படுத்த வேண்டியிருக்கும். அதற்கு இன்னும் நேரம் எடுக்கும். எனினும் அச்சிட்ட பின்னர் பக்கம் 1,2,3 என வரும்படி செய்யும் வசதி எம்.எஸ் வர்டில் உள்ளது. அதற்கு கடைசி பக்கத்தை முதலில் அச்சிட்டு பின்னோக்கி முதல் பக்கம் வரை அச்சிடலாம்.  அதற்கு File டேபில் க்ளிக் செய்து  Word Options தெரிவு செய்யுங்கள். அங்கு Advanced பட்டணில் க்ளிக் செய்து Print vDk; gFjpapd; fPo; Print pages in reverse order என்பதைத் தெரிவு செய்து OK சொல்லுங்கள்.  

Sunday, January 01, 2017

What is Bitcoin?

பிட்கொயின் என்பது காகிதத்தில் அச்சிடப்படாத கண்ணுக்குப் புலப்படாத ஒரு மெய்நிகர் (Virtual Currency) நாணயமாகும். இது 2009 ஆம் ஆண்டில் சடோஷி நகமோட்டா என்பரால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. மின்னணு (digital) வடிவில் இருக்கும் பிட்காயின் நாணய கொடுக்கல் வாங்கல் அனைத்தும் இணையத்தின் ஊடாகவே நடைபெறுகின்றன. இந்த பிட்காயின் நாணயம் வழமையான பாரம்பரிய நாணயம் போன்று எந்த ஒரு வங்கியினாலோ அரசினாலோ கட்டுப்படுத்தப்படுவதில்லை. பதிலாக பிட்காயின் கணக்குகளை வைத்திருக்கும் பயனர்களின் வலையமைப்பினூடாக பிட்காயின்களை ஒருவருக்கொருவர் பரிமாறிக் கொள்கிறார்கள்.  எந்த ஒரு வங்கியினாலோ அரசினாலோ கட்டுப்படுத்தப்படுவதில்லை. என்றாலும் ஏராளமான  நாடுகள் பிட்காயினை அங்கீகரித்துள்ளன.

பிட்காயின் நாணயங்களை இரண்டு வழிகளில் பெற முடியும். முதலாவது வழி வழமையான நானயங்களை பிட் காயினுடன் பறிமாற்றம் செய்வதாகும்.  கணினி மென்பொருள் மூலம் பிட்காயின்களை உருவாக்குதல் (பிட்காயின் மைனிங்) இரண்டாவது வழி முறையாகும்.

முதலாவது வழி முறையான வழமையான நாணயங்களை பிட் காயினுடன் பறிமாற்றம் செய்வதே பொதுவாக  அதிக பயன் பாட்டிலுள்ள முறையாகும்.  Mt. Gox மற்றும்  CampBX  போன்ற பிட்காயின் வர்த்தகத்திலீடுபடும் நிறுவனங்களின் இணைய தளங்கள் மூலம் உடனடியாக பரிவர்த்தனை செய்யலாம். இந்நிறுவனங்கள் வழமையான நாணயங்களான டொலர், யூரோ போன்ற வேறு நாணயங்களுக்கு பிட்காயினை வழங்குகின்றன.  அன்று முதல் இந்த பிட்காயின் சமூகம் அதிவிரைவாக வளர்ந்து வருகின்றது.

பிட்காயின்களைப் பெறும் இரண்டாவது வழி பிட்காயின் வலையமைப்பினால் உருவாக்கப்படும் கணித சமன்பாடுகளை கணினி மென்பொருளைப் பயன்படுத்தி தீர்ப்பதன் மூலம் பிட்காயின்களை உருவாக்குதலாகும். இதனை பிட்காயின் மைனிங் (Bitcoin mining)  எனப்படுகிறது.

ஒரு பிட்காயின் பயனர் கணித சிக்கல்களை தீர்க்கும்போது  அவரது கணக்கில் உரிய  பிட்காயின் வரவு வைக்கப்படும். இது பிட் காயின்களைப் பெறுவதற்கான ஒரு இலகுவான வழியாக இருப்பதால் மென்மேலும் கடினமான கணித பிரச்சினைகளை உருவாக்குமாறு பிட்காயின் வலையமைப்பு  வடிவமைக்கப் பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக  ஒரு திடமான விகிதத்தில் பிட் காயின்கள் உருவாக்கப்படுவது உறுதி செய்யப் படுகிறது. மேலும் பிட்காயினில் பின்பற்றப்படும்  நெறிமுறைகளும் (protocol ) பிட் காயின் உருவாக்கும்  மென் பொருளும் ஒரு திறந்த மூல நிரல் open source  மென்பொருளாகவும் இருப்பதானல் பிட்காயின் வலை யமைப்பை எந்தவொரு தனி நபரலோ குழுவினராலோ கட்டுப்படுத்த முடியாமல்  இருப்பதையும் உறுதி செய்கிறது.

ஒருவர் பிட்காயினைப் பெறும்போது அவை பாதுகாப்பான மறைகுறியாக்கம்(encrypted)  செய்யப்பட்ட wallet  எனப்படும் அவரது பிட்காயின் கணக்கிற்குரிய பணப் பையில் வைப்பிலிடப்படுகிறது. பிட்காயினைப் பயன் படுத்தி இணையம் வழியே பொருட்கள் சேவைகளைப்  பெறும்போது இரு தரப்பினரதும் பிட்காயின் கணக்கு கள் பிட்காயின் வலையமைப்பில் வங்கிக் கணக்கைப் போல் (update)  இற்றைப் படுத்தப்படுகின்றன. இங்கு கொடுக்கல் வாங்கலை அனுமதிக்க மத்திய வங்கியின் ஆணைகள்  அவசியமில்லை.

பிட்காயின் நாணய பரிமாற்றத்திற்கு மிகக்  குறைவான தொகையே கட்டணமாக அறவிடப்படுகின்றன. மேலும் ஒருவர் பிட்காயின் கணக்கொன்றை உருவாக்கிக் கொள்வதற்கு எந்தவொரு முன் நிபந்தனைகளும் இல்லை.மேலும் கொடுக்கல் வாங்கலில் எல்லைகளும் நிர்ணயிக்கப்பட வில்லை.   .

பிட்காயின்களை உலக நாடுகள் எங்கும் பரிமாறிக் கொள்ள முடியும். எனினும் பிட்காயின் மூலம் பொருட்களையோ சேவையையோ பெறுவதாயின் பிட்காயின் நாணயங்களை ஏற்றுக் கொள்ளும் வணிகர்களிடமிருந்து மாத்திரமே பெற முடியும் .


பிட்காயின் தயாரிக்க உதவும் கணித சமன்பாடுகளை அடிப்படையாக கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட பல்வேறு மென்பொருட்கள் பயன் பாட்டிலுள்ளன. இவற்றை  இலவசமாக இணையத்திலிருந்து தரவிறக்கலாம். கணினிகளுக்கு  மட்டுமன்றி கையடக்கக் கருவிகளுக்காகவும் பிட்காயின் செயலிகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.