ஆழ் வலை (Deep Web) என்றால் என்ன?

இணையத்தின் ஊடாக கிடைக்கப் பெறும் மிக முக்கியமான சேவையான உலகலாவிய வலையமைப்பை (World Wide Web) எல்லோரும் அறிந்திருக்கிறோம். அன்றாடம் பயன் படுத்துகிறோம். ஆனால்  இவ்வுலகலாவிய வலையமைப்பின் மேற்பரப்பிலேயே (surface) இதுவரை நாம் அனைவரும் சஞ்சரித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை அறிந்தால் ஆச்சரியப்படுவீர்கள். இம்மேற்பரப்பில் உள்ள தகவல்கள் உலகலாவிய வலையமைப்பின் மொத்த அளவின்  சுமார் 5 ஐந்து வீதமே என மதிப்பிடப் பட்டுள்ளது. அப்படியானால்  மீதமுள்ள 95 வீத தகவல்களும்  உள்ளடங்கிய …

Read More »

வெப்பிரவுஸரில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பக்கங்களை ஆரம்பப் பக்கமாக வரவழைக்க..

இணையஉலாவியொன்றைத் திறக்கும்போது ஏதேனும் ஒரு பக்கத்தைமுதற் பக்கமாக வரவழைக்கலாம் என்பதைநீங்கள் அறிந்திருக்கலாம். ஆனால் ஒன்றல்ல ஒன்றுக்குமேற்பட்ட தளங்களையும் முதற் பக்கமாக வரவழைக்கலாம்என்பதை அறிவீர்களா? இங்கு க்ரோம், பயர்பொக்ஸ், இண்டர்நெட் எக்ஸ்ப்லோரர், மற்றும் எட்ஜ் ஆகியபிரபலமான பிரவுசர்களில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தளங்களைய எவ்வாறு முதற் பக்கமாகவரவைப்பது எனப் பார்ப்போம். Chrome க்ரோம்விண்டோவில் வலது பக்க மேல்மூலையில் உள்ள மூன்று கிடைக்கோடுகளுடன் தோன்றும் மெனு பட்டனில்  க்ளிக் செய்யுங்கள. வரும்மெனுவில் Settings தெரிவு …

Read More »

SEO என்றால் என்ன?

இணையத்தில்தேடற் பொறிகளைப் பயன் படுத்தி தகவல்தேடும் போது நாம் தேடும்தகவல் அடங்கியிருக்கும் இணைய தளம் தேடல்முடிவுகளில் அனேகமாக முதலாவது பக்கத்திலேயேஅதுவும் பட்டியலில் முதல் ஐந்து இடங்களிலேயேஇடம் பெற்றிருக்கக் காணலாம். மேலும் அவ்விணைய தளம் ஒரு பிரபலமானஇணைய தளமாகவும் கூட இருக்கும். இவ்வாறுஒரு இணைய தளத்தை தேடற்பொறிகளின் தேடல் முடிவுகளின் பட்டியலின்ஆரம்பத்தில் இடம் பெற வைப்பதுஎன்பது ஒரு இலகுவான விடயமல்ல. இணையதளங்களை விருத்தி செய்பவர்கள் இதற்குப் பயன் படுத்தும் ஒரு(தொழில்) நுட்பமே …

Read More »

Chipset என்றால் என்ன?

கணினியின் மூளையாகச் செயற்படுவது சிபியூ (CPU) என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள்.. அதேபோன்று கணினியின் இதயமாகச் செயற்படுவது எது என்பதை அறிவீர்களா? அதுதான் மதர்போர்டில் சிபியூவிற்கு அருகே பொருத்தப்பட் டிருக்கும். (Chipset) சிப்செட். எனும் மைக்ரோ சிப் ஆகும். கணினியில் சிபியூ, மெமரி, ஹாட் டிஸ்க் என்பன எவ்வகையான பணிகளை மேற்கொள்கின்றன என்பதைப் பலரும் அறிந்திருப்பர். எனினும் இந்த சிப்செட் என்றால் என்ன அதன் முக்கியத்துவம் என்ன என்பதை அனேகர் அறிந்திருப்பதில்லை. …

Read More »